Nyílt hét és beiratkozás

Kedves Érdeklődő Szülők!

A Tápéi Mini Bölcsődében 2024. Május 27. - Május 31. között NYÍLT HETET tartunk a bölcsődénk iránt érdeklődő szülőknek 9:00-11:00 óra között. Kérem a kedves szülőket, hogy a látogatás előtt telefonon egyeztessenek időpontot a következő telefonszámon: 06/20 426-7120

Beíratkozás időpontja: A 2024/2025 nevelési évre: 2024. Június 03. - 07. között 8:00 - 16:00.-ig.

Szegedi bölcsődék bemutatása

Szeged bölcsődéi a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működnek, 15+1 telephelyen 986 férőhellyel.

Bölcsődéink a tervszerű felújítások és karbantartásoknak köszönhetően, a korszerű gyermekbútorok, foglalkoztatási eszközök beszerzésével a só szobák kialakításával kielégítik a szülői elvárásokat a gyermekeik napközbeni ellátásával kapcsolatban.

A kisgyermek életében az első három évnek, és az első közösségnek meghatározó és jelentős szerepe van, amely nagymértékben kihat a gyermek későbbi személyiségfejlődésére. A kisgyermek ebben az életszakaszában a legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermeknevelő személyisége meghatározó. Nagyon fontos, hogy nevelésüket és gondozásukat jól képzett szakemberek végezzék. A kisgyermeknevelők a gyermekcsoporton belül egymással összehangolt, következetes gondozó-nevelő munkát végezzenek, a Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos alapprogramja szerint.

A gyermekek ellátása mellett nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő olyan együttműködő magatartást, melynek középpontjában a gyermekek szeretetteljes gondozása, nevelése és egyéni igényeik figyelembe vétele áll.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal közös értékrendet vallva tudunk értelmileg, érzelmileg gazdag gyermekeket nevelni.

A 15 telephelyünkön integrált formában lehetőséget biztosítunk Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelésére és gondozására.

Bölcsődéinkben a gyermekek részére a napi négyszeri étkeztetést a Suli-Host Kft szolgáltatja. Szakorvosi javaslatra diétás étkezést is biztosít.

Az intézmény igazgatója: Király Sándorné

Gazdasági osztályvezetője és az igazgató általános helyettese: Pocsainé Molnár Zsuzsanna

Igazgató szakmai helyettes: Gyuriczáné Botka Emőke

Az igazgatóság székhelye: 6724 Szeged, Párizsi Krt.27.

Telefonszám: 62/555-040, 06707086624

Az intézmény engedélyezett létszáma: 370,17 fő

Ebből:

Szakmai létszám: 323,55 fő, melyből a kisgyermeknevelői létszám: 205 fő

Szakmai kisegítő létszám (dajka): 66,5 fő

Gazdasági műszaki létszám: 22,05 fő

2017. január 1-étől a Család és Gyermekjóléti Központ a bölcsődék fenntartása alá került, 30 fő szakmai létszámmal. A telephely Szegeden a Sás u. 2. szám alatt található.

Oldalak

Feliratkozás Szeged Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja RSS csatornájára