Tájékoztató járványügyi óvintézkedésekről

Tisztelt Ügyfeleink!

A kormányzati és az önkormányzati intézkedések folyamatos figyelemmel kísérése mellett intézményünk kiemelt feladatának tekinti, hogy az új koronavírus terjedésével kialakult járványügyi helyzet elhárításában együttműködjünk. A vírus terjedésének megelőzése mindannyiunk közös érdeke.

Az új koronavírus (COVID-19) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt a SZMJVÖ Bölcsődéi- és Gyermekjóléti Központja az alábbi óvintézkedést hozza:

Az intézményünkben az ügyfélfogadásra - a Szeged, Sás u. 2. szám alatti telephelyén - az utcai bejárat felől az erre a célra kijelölt ügyfélfogadó helyiségben tesszük lehetővé a halaszthatatlan ügyek intézését, valamint a szociális és gyermekvédelmi krízishelyzetek kezelését. Munkatársaink az ellátott családokkal telefonon és elektronikus úton egyeztetnek az előzetes időpontok alapján történő személyes ügyfélfogadásokról. Családlátogatásokat csak a legszükségesebb esetekben, illetve krízishelyzet esetén végeznek munkatársaink.

A speciális szolgáltatásaink tekintetében a folyamatban lévő ügyek esetében, ellátott családjainkkal munkatársaink felveszik telefonon és elektronikus úton a kapcsolatot, amennyiben a szolgáltatás jellegéből adódóan lehetőség van telefonon, illetve elektronikus úton folytatni a – nem krízisintervenciós – tanácsadást, ezt az egyéni egyeztetéseket követően folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítjuk az ellátott családok, gyermekek számára.

A Család- és Gyermekjóléti Központ által tervezett prevenciós célú rendezvények, programok elhalasztásra kerülnek.

Kérjük, hogy ha a gyermek bármely családtagja két héten belül tüneteket észlel a hivatalos kormányzati portálon előírt utasítások betartása mellett tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Telefonos és elektronikus segítségnyújtásban az intézményünk minden dolgozója folyamatosan részt vesz, munkatársaink elérhetőek, kérjük, ha a segítségükre lehetünk jelezzék felénk az alábbi elérhetőségeken:

 

 

Intézményünk elérhetőségei:

Központ telefonszáma: 06-62/464-346 emailcím: szeged@csgyjk.ritek.hu

Központvezető:                   06-20/276-52-69     emailcím:megyesimaria@csgyjk.ritek.hu

Központvezető-helyettes:    06-20/233-47-26    emailcím:vereslaszlo@csgyjk.ritek.hu

Munkaidő túl:  Krízis esetén a készenléti telefonszám:  06-20-274-60-10

 

 

Szeged, 2021. március 17.

                                                                 Megyesi Mária

                                                                 központvezető